Hüseyin Rahmi Gürpınar – Deli Filozof
Roman / 19 Haziran 2018

Kitap Adı: Deli Filozof Yazar: Hüseyin Rahmi Gürpınar Yayıncı: Everest Yayınları Sayfa Sayısı: 370 Batılılaşma meselesinin günlük hayata etkilerine romanlarında sık sık değinen Hüseyin Rahmi Gürpınar, Deli Filozofta., aklıselim sahibi bir bilgenin -gerek sokakta gerekse kendi ailesi nezdinde- düşüncelerini savunurken karşılaştığı zorluklara değiniyor. Roman, Vakit gazetesinde tefrika edilmeden önce, Refik Ahmet Sevengil’e yazdığı 8 Eylül 1980 tarihli mektubunda usta yazar, bu yeni eserinden şu sözlerle bahsediyor: “Şimdi Deli Filozof namında bir roman yazıyorum. Filozof, her şeye karşı muhaliftir, her yerde doğruyu söyler, ya kovulur, ya dayak yer; fakat fikirleri eksantriktir, romanda pek şık sahifeler vardır… Ah, insanların gözlerini karartan hırs ve tamah… Deli Filozof tam zamanında yazılan bir eserdir. Ona hemen hepsini söyleteceğim.”

Hüseyin Rahmi Gürpınar – Ölüler Yaşıyor Mu?
Roman / 27 Şubat 2018

Kitap Adı: Ölüler Yaşıyor Mu? Yazar: Hüseyin Rahmi Gürpınar Yayıncı: Everest Yayınları Sayfa Sayısı: 375 Hüseyin Rahmi Gürpınar, çağının gündeş fikir akımlarına en açık isimlerden biriydi. Benimsesin, benimsemesin, her türlü fikrin tartışılması gerektiğini düşünerek romanlarında mümkün olduğunca tarafsız zeminler yarattı. Türkiye’de 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başının fikir atlası çıkarılmak istense, Hüseyin Rahmi Gürpınar romanları, içinde kolaylıkla iz sürülebilecek, vazgeçilmez belgesel kaynaklar olarak değerlendirilebilir. Ölüler Yaşıyorlar mı? yazarın ustalık dönemi verimi. Daha önceki romanlarında da yer yer gördüğümüz korku öğeleriyle bu defa çok daha yoğun olarak karşılaşıyoruz. Yazar, metafiziği bir “gerçeklik” olarak kabul etmek noktasında gidiş gelişlerle romanın son sayfalarına kadar okuyucuya “Acaba?” dedirtmeyi başarıyor. O yıllarda özellikle Avrupa’da taraftar bulan ruhçulukla doğu kaderciliğinin birleşmesi, bu fikirlerden beslenen faydacılık ve hepsine cephe alan akılcılıkla roman kahramanları, kendilerini içinden nasıl çıkacaklarını bilemedikleri bir 30. yüzyıl anaforunda buluyorlar. Ölüler Yaşıyorlar Mı?, 1932’de Milliyet gazetesinde tefrika edilmişti. Bugüne kadar orijinal diliyle basılamadı. Bu önemli eseri, ilk defa aslına sadık kalarak, yazarın kitap hakkındaki değerlendirmesi ve açıklayıcı dipnotlarla zenginleştirerek yayımlıyoruz.

Hüseyin Rahmi Gürpınar – Şık
Roman / 27 Şubat 2018

Kitap Adı: Şık Yazar: Hüseyin Rahmi Gürpınar Yayıncı: Özgür Yayınları Sayfa Sayısı: 112 Hüseyin Rahmi, Şıpsevdi romanının kaynağı olan Şık’ta, bizlere Tanzimat romanının gözde tiplerinden bir örnek sunuyor. Hem acınacak hem de gülünecek bir tip bu.

Hüseyin Rahmi Gürpınar – Sevda Peşinde
Roman / 27 Şubat 2018

Kitap Adı: Sevda Peşinde Yazar: Hüseyin Rahmi Gürpınar Yayıncı: Özgür Yayınları Sayfa Sayısı: 344 Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın Sevda Peşinde adlı romanı, yazarın gözde temalarından “kadın-erkek ilişkileri”, “evlilikte eşlerin uyumu”, “evlilikte ihanet” temalarını yine kendisine özgü bir doğalcılıkla; usta ve sürükleyici biçemiyle işliyor. Bir kadının kaybolmasıyla, merak verici bir polisiye olarak başlayan roman, giderek aile dramına dönüşüyor. Kitapta yer alan ikinci yapıt olan Kadın Erkekleşince oyununda Gürpınar, “gelenekçi kadın” ve “çağdaş kadın” motiflerini yine toplumsal bir dram çerçevesinde ele alarak, klasik çizgisini sürdürüyor. Yazarın tüm yapıtlarının bu yeni basımında, Atlas Yayınevi’nin her biri değerli birer yazar ve araştırmacı olan edebiyatçılar tarafından yalınlaştırılmış basımları temel alınmış, ancak çok eskimiş bazı sözcükler değiştirilmiştir. Ayrıca önceki basımlarda yer almayan ve bu nedenle metnin anlaşılmasını güçleştiren, eski kültürümüzle, toplumsal yaşamla, inançlarla vb. ilgili sözcükler ve terimler dipnotlarıyla açıklanmış; her kitabın başına Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın edebiyatçı kişiliğini irdeleyen bir inceleme eklenmiştir.

Hüseyin Rahmi Gürpınar – Şıpsevdi
Roman / 27 Şubat 2018

Kitap Adı: Şıpsevdi Yazar: Hüseyin Rahmi Gürpınar Yayıncı: Özgür Yayınları Sayfa Sayısı: 448 İlk dönem romancılarımızın gözde tiplerinden ‘şık’ tipi: Meftun Bey… Yarım yamalak Paris öğrenimiyle sindirilmemiş Avrupa kültürünü, kendi bencilliklerine, dolandırıcılığına maske yaparak aile yıkılmasına yol açan bir ‘yüzsüz’… ‘Şıpsevdi’. Hüseyin Rahmi’nin toplumsal yozlaşmaya vurduğu ‘neşter’lerin en sürükleyicilerinden biridir….

Hüseyin Rahmi Gürpınar – Son Arzu
Roman / 27 Şubat 2018

Kitap Adı: Son Arzu Yazar: Hüseyin Rahmi Gürpınar Yayıncı: Özgür Yayınları Sayfa Sayısı: 328 Yenilikler yaratmada hiç bir hayal gücü doğa kadar  zengin ve renkli olamaz. Bu gerçeği ispat için şu yeni  hikâyemde hayal ve yaratma yoluna hiç mi hiç  gitmeyeceğim. Kafamda on sekiz-yirmi yıllık bir olay  var. Bu pek acı serüvenin üzerine geçmişlerin  biriktirdiği tozları sildikçe bu çok acıklı olay  zihnimde bütün açıklığın bularak parıldamaya başlıyor. Bu, benim için, yüzünü görmediğim ikinci bir “İffet”  tir. Hangisi daha güzel, hangisi daha kara bahtlı?…  Bunu okuyucularım belirletecek…” Son Arzu” ilk defa 1992 yılında yayınlanmıştı. 1972”de  yapılan üçüncü baskısında Tahir Nejat Gencan eliyle bugünün diline aktarılmıştır.

Hüseyin Rahmi Gürpınar – Melek Sanmıştım Şeytanı
Roman / 21 Şubat 2018

Kitap Adı: Melek Sanmıştım Şeytanı Yazar: Hüseyin Rahmi Gürpınar Yayıncı: Karbon Kitaplar Sayfa Sayısı: 85 İyi, Kötü ne olursa olsun, maksat gönül rahatlığına ermekti. Biz karımla bu huzuru bulmuştuk. Çoğumuz böyle değil miyiz? Hayatın bazı sahte durumlarını gerçeğe almak yanılgısıyla yaşayıp gidiyoruz. Hep aldatmak, aldanmak oyunları içindeyiz. Ahlakça, toplumca, ailece vicdamızdan gizlenen öyle gerçekler vardır ki, anlamayarak acılarından kurtulduğımıza sevinmelimiyiz. Bir saat sonra öleceğini bilmeyen adamın kafaca rahatlığı gibi…

Hüseyin Rahmi Gürpınar – Gönül Ticareti
Roman / 5 Şubat 2018

Kitap Adı: Gönül Ticareti Yazar: Hüseyin Rahmi Gürpınar Yayıncı: Karbon Kitaplar Sayfa Sayısı: 108 Hüseyin Rahmi’nin birbirinden farklı birçok hikâyesinin derlenmiş olduğu bu kitap, daha çok, dönemin İstanbul sakinlerinin aslında hiçte sakin olmayan hayatlarını, evlerin içinde yaşanan tuhaf şeyleri, garip dedikoduları ele alır. Ustalıkla anlatılan bu hikâyeler, İstanbul yaşamına dair, evlere, konaklara, hayatlara ışık tutmaktadır.

Hüseyin Rahmi Gürpınar – Eti Senin Kemiği Benim
Hikaye / 5 Şubat 2018

Kitap Adı: Eti Senin Kemiği Benim Yazar: Hüseyin Rahmi Gürpınar Yayıncı: Gürpınar Yayınları Sayfa Sayısı: 80 İçindekiler: Eti Senin Kemiği Benim İlk Orucum Hayal ve Ölüm Çocuklara Yasak Üfürükçülüğüm İnsan Çekiştiren Eski Vaizler Mirnav Mirnav Türkan Hanımdan Mektup Erkeğe Galebe Reçetesi  

Hüseyin Rahmi Gürpınar – Hayattan Sayfalar
Roman / 5 Şubat 2018

Kitap Adı: Hayattan Sayfalar Yazar: Hüseyin Rahmi Gürpınar Yayıncı: Bilge Kültür Sanat Sayfa Sayısı: 96 Gerçekçi hayat sahnelerini kaleme alan Hüseyin Rahmi romanlarında zaman zaman İstanbul’un kenar semtlerine yer verir. Hayattan Sayfalar’da Birinci Dünya Savaşı öncesi fakir insanların nasıl geçindikleri ve mezarlıklarda yaşananlar yazarın ilgi çekici gözlemleriyle sunulmuştur. Acıklı bir ders ile biten Hayattan Sayfalar’a küçük cesedin şu sözleri damga vurmuştur diyebiliriz: “Dünyaya gelişimle anneme bir piç doğurtmuş oldum. Ey sevdazedeler! Aşkınızın vereceği mahsulü namus ve kanun sayfalarında yer hazırlamadan önce birbirinizin kucağına atılmayınız.” Her çeşit sosyal tabakadan insan kadrosunu anlatarak Türk toplumunu aydınlatmak, çeşitli konularda bilgilendirmek, halkın yaşama tarzını değiştirmek amacını güden Hüseyin Rahmi’nin bu tarzda yazdığı Hayattan Sayfalar adlı romanı yazarın ilgi çekici eserlerinden biridir.

Hüseyin Rahmi Gürpınar – İnsanlar Maymun Muydu?
Roman / 5 Şubat 2018

Kitap Adı: İnsanlar Maymun Muydu? Yazar: Hüseyin Rahmi Gürpınar Yayıncı: Özgür Yayınları Sayfa Sayısı: 390 Büyük romancı öteki romanlarında olduğu gibi, İnsanlar Maymun muydu? romanında, güncel olanla düşlemgücünü harman ederek bize yine “insanlık dersi” veriyor. Yazar, kendi evrimci düşüncelerini Deli Filizof’taki Hikmetullah’ın bir benzeri olan Mualla Lahuti’ye söyletirken, insanları “yüksek bir felsefeye” doğru çekmeyi amaçlıyor; merak heyecan ve gülmece öğelerini de savsaklamayarak… İlk basımı 66 yıl önce yapılan roman güncelliğini hala koruyor.

Hüseyin Rahmi Gürpınar – Mürebbiye
Roman / 5 Şubat 2018

Kitap Adı: Mürebbiye Yazar: Hüseyin Rahmi Gürpınar Yayıncı: Özgür Yayınları Sayfa Sayısı: 184 Mürebbiyede, ülkesi Fransada dikiş tutturamayarak İstanbula gelen ve bir ailenin konağına mürebbiye olarak giren Anjelin öyküsü anlatılır. Daha önce uyumlu bir yaşamı olan konak halkının erkekleri, Anjelin gelişiyle baştan çıkarlar ve konağın dirliği bozulur. Yazar, bu romanında ikiyüzlü aile ahlakını yermektedir.

Hüseyin Rahmi Gürpınar – Utanmaz Adam
Roman / 3 Şubat 2018

Kitap Adı: Utanmaz Adam Yazar: Hüseyin Rahmi Gürpınar Yayıncı: Everest Yayınları Sayfa Sayısı: 386 Türkiye’nin, “batılılaşırken” Avrupa kültüründen ne kadar besleneceği ve Avrupai tarzın gündelik hayata uyarlanmasında sınırın nerede çizilmesi gerektiği, yıllardır tartışılan bir konu. Sanat, ahlak, aile, ticaret gibi konulara getirilen yeni yorumların toplumun tüm kesimlerince aynı şekilde anlaşılması beklenemezdi şüphesiz. Bu nedenle sanatı ahlaksızlıktan, ticareti sadece fırsatçılıktan ibaret sayanlar da oldu. Türk edebiyatının gözüpek yazarı Hüseyin Rahmi Gürpınar, “dürüstlük” kavramını merkeze alıyor. Utanmaz Adam’da., onlarca yıl süren savaşların ardından kendini toparlamaya çalışan Türkiye’de, gayrimeşru yollardan bir hayata tutunma mücadelesi anlatılıyor. “Ahmakları kandırmak, akla karşı işlenmiş bir suçun intikamını almaktır,” prensibiyle hareket eden bir üçkâğıt çetesi, vur¬gunculuğun, dolandırıcılığın, ahlaksızlığın her çeşidine başvurup yine de vicdanlarını rahat tutabilmektedirler. Peki, iflah olmaz dolandırıcı Avnussalah’ın tüm bu “utanmazlıklarını” gönül rahatlığıyla kabulleniyor, kabulleniyor olması, başka bir ifadeyle dolandırıcılığa dair yüksek bir felsefe kurmuş olması, onu toplumdaki gizli ahlaksızlardan daha erdemli biri yapar mı.’

Hüseyin Rahmi Gürpınar – Zamane Eleştirmenlerine Cevap
Roman / 3 Şubat 2018

Kitap Adı: Zamane Eleştirmenlerine Cevap Yazar: Hüseyin Rahmi Gürpınar Yayıncı: Özgür Yayınları Sayfa Sayısı: 176 Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın ‘Zamane Münekkitlerine Cevap: Cadı Çarpıyor ve Şakavet-i Edebiyye’ adlı tartışma kitapları, yeni yazıyla ilk kez yayımlanıyor. Yazarın, yayınevimizin yayımladığı öteki yapıtları gibi bu kitapları da günümüz okurunun anlayabilmesi için, günümüz diline uyarlandı. Yazarın yüzyıl başındaki tartışma, eleştiri ve kültür ortamını yansıtması bakımından ilginç bulacağınızı düşündüğümüz bu iki yapıtını yararlanarak okuyacaksınız.

Hüseyin Rahmi Gürpınar – Tokuşan Kafalar
Roman / 3 Şubat 2018

Kitap Adı: Tokuşan Kafalar Yazar: Hüseyin Rahmi Gürpınar Yayıncı: Özgür Yayınları Sayfa Sayısı: 328 Hüseyin Rahmi Gürpınar, Son Arzu’da Nuruyezdan’la Sabih’in acıklı biten aşklarını hikâye ediyor. Yazarın olayı betimlerken gerçekçi, çevre betimlemelerinde doğalcı bir anlatımla kaleme aldığı Son Arzu, gülmece öğeleriyle hüznü harmanlayan bir yapıttır. Toplumsal bir ders çıkarmayı da unutmayarak… Tokuşan Kafalar’da ise Hüseyin Rahmi Gürpınar bir aşk hikâyesini kuşak çatışması çerçevesinde ele alarak gülmece türünde unutulmaz bir oyun sunuyor.