Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu – İçtimaiyat
Hukuk / 28 Aralık 2017

Kitap Adı: İçtimaiyat Yazar: Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu Yayıncı: İstanbul Üniversitesi Yayınları Sayfa Sayısı: 463 İlimler ve tarihleri – İçtimal’nin hususiyeti – İçtimaiyat tarihi – Mitolojik devrenin ehemmiyeti – Usturelerin mekanizması – İçtimaiyat ve tarih felsefesi – Eski ve yeni içtimaiyatın muhakemesi – Tarih felsefelerini tasnif denemeleri – Doktrinler arasında tedahüller – Muayyenlyetcilik ve hürriyetçilik – içtimaiyat ve içtimai ilimler – istatistik ve içtimaiyat – iktisat ve İçtimaiyat – içtimaiyat ve tarih felsefeciliği – İçtimaiyat doktrinlerinin tipolojisi – Birinci tip: Coğrafyacılık – ikinci tip: Biyolojik Istikametlr – Üçüncü tip: Ruhiyatcılık – Dördüncü tip: İçtimaiyatçılık.

Jacques Verges – Savunma Saldırıyor
Hukuk / 4 Haziran 2017

Kitap Adı: Savunma Saldırıyor Yazar: Jacques Verges Yayıncı: Metis Yayınları Sayfa Sayısı: 120 Kimsiniz? Neyi temsil ediyorsunuz? Nedir tarihsel olarak varlık nedeniniz? Bunlar yargıçların, savcıların ve sanıkların her davanın eşiğinde kendi kendilerine sormaları gereken sorular.   Savunma politikasında her zaman iki yöntem olmuştur: Varolan adalet mekanizmasını kabul eden uyum savunmaları (Dreyfus, Challe) ve yeni bir gerçekliği gözler önüne sermeyi hedefleyen kopuş savunmaları (Sokrates, Dimitrov). Birinciler kafalarını kurtarırken, ikinciler davalarını kazanmışlardır.   Davaların, mahkeme salonunun dört duvarı arasında kalmadığı, dünyanın gözleri ve kulakları önünde yer aldığı günümüzde, hem davasını kazanıp hem de kafasını kurtaranların sayısı artmaktadır. “Uygarlık”larının ve ellerinde tuttukları öldürme gücünün verdiği güvenle davranan tuzukurular, “adaletlerinin” geçerliğinin kalmadığını, tek söz söyleme hakkının kendilerinde olmadığını anlamalıdırlar artık.   İlk kez 1988 yılında yayımlamıştık Savunma Saldırıyor’u. Bugün baktığımızda güncelliğinden ve öneminden hiçbir şey kaybetmediğini görüyoruz. Yeni okur kuşakları için tekrar yayımlıyoruz.